کالنگ
فتوبلاگ امیرحسین حیدری
جمعه 26 آذر‌ماه سال 1389
محرم در بیرجند

گزارش تصویری های محرم من در خبرگزاری ایسنا


مراسم سنتی بیل زنی و نخل گردانی در روز عاشورا(۱) - خوسف بیرجند

مراسم سنتی بیل زنی و نخل گردانی در روز عاشورا(۲) - خوسف بیرجند

مراسم شمع گردانی در تاسوعای حسینی - روستای بهدان بیرجند

تاسوعای حسینی در بیرجند
تعداد بازدیدکنندگان : 34962

Designed by Mohsen Moridi